Jornada sobre Responsabilidad Social a Llucena el proper dijous